Lodjur   1 Oknt     spr    Utengene, Ve (N)     2018.02.26 Registrerat med SkandobsTouch App  Rolf Svartangen       
  Lodjur   1 Vuxen     spr    Nykirke, Ve (N)     2018.01.25 Registrerat med SkandobsTouch App  Snorre Oset       
  Lodjur   1 Oknt     spr    slettsj, Ve (N)     2018.01.06 Registrerat via webben  Ernst Harald Helgerud    
  Lodjur   1 Oknt     spr    Klovatjnn, Ve (N)     2017.12.22 Registrerat med SkandobsTouch App  Thomas Nklegrd       
  Lodjur   1 Oknt     spr    Fon, Ve (N)     2017.12.18 Registrerat med SkandobsTouch App  Ann Karin Evju       
  Lodjur   1 Oknt     spr    Budalen, Fon, Ve (N)     2017.12.17 Registrerat via webben  Hvard Hjelmtvedt       
  Lodjur   1 Oknt     spr    Utengene bak Jordstyp, Ve (N)     2017.12.16 Registrerat med SkandobsTouch App  Rolf Svartangen       
  Lodjur   1 Oknt     spr    Vivestad., Ve (N)     2017.12.16 Registrerat med SkandobsTouch App  Ann Karin Evju       
  Lodjur   1 Oknt     spr    Vivestad 3175 Ramnes, Ve (N)     2017.12.14 Registrerat med SkandobsTouch App  Ketil Straand       
  Lodjur   1 Oknt     spr    Nykirke, Ve (N)     2017.12.09 Registrerat med SkandobsTouch App  Snorre Oset    
  Lodjur   1 Vuxen     spr    Skreppedal, Ve (N)     2017.12.01 Registrerat med SkandobsTouch App  Snorre Oset    
  Lodjur   1 Oknt     spr    Bonnegolt, Ve (N)     2017.11.22 Registrerat med SkandobsTouch App  Rolf Svartangen    
  Lodjur   1 Vuxen     synobservation    Snplogsen, Ve (N)     2017.06.18 Registrerat via webben  Ole Strand    
fynd 1 till 13 av 13  
Totaltid: 0,109 sek ppna sidan i nytt fnster